Tĩnh tâm giới trẻ Việt Nam


Có tin không? Mình đã tổ chức một cuộc tĩnh tâm ba ngày cho 25 bạn trẻ Việt Nam mà chỉ mất hết khoảng 180 USD. Có thể nói đây là chương trình tĩnh tâm tiết kiệm nhất từ trước đến nay mà mình đã tổ chức. Thế mà chương trình tĩnh tâm mang chủ đề "Muối và Ánh Sáng" lại là một chương trình khá thành công với những bài nói chuyện do mình và cha Toàn phụ trách cũng như những sinh hoạt nhằm giúp cho các bạn trẻ nhận ra những bóng tối trong đời sống của mình, loại trừ nó ra khỏi con người, và nhường chỗ cho ánh sáng của Chúa Kitô, để rồi họ có thể trở nên muối men và ánh sáng cho đời.

Để cho các bạn trẻ đến tham dự được tĩnh tâm không đơn giản vì những bạn làm việc thì rất gò bó về thời gian. Có đứa nói, xin đi một ngày thì còn được chứ đi hai ba ngày thì không thể nào. Có đưa khi xin chủ cho nghỉ việc để đi thì bị chủ phán cho một câu: "Nếu muốn đi thì tìm việc khác mà làm." Thế mà cũng đã có đứa sẵn sàng mất việc để đi tĩnh tâm. Có đưa thì liều đi rồi về tính sao thì tính.

Khi chương trình tĩnh tâm kết thúc, mình mời các bạn lượng giá thì có đứa nói, "Mình phải hy sinh rất nhiều để đến tham dự chương trình tĩnh tâm này nên mình cố gắng làm sao không bị lỗ. Và cuối cùng thì thấy đã lời rất nhiều."

Thằng Thùy nói, "Tối hôm qua khi đi ngủ, mình có suy nghĩ trong đầu rằng, nếu vì việc đi tĩnh tâm mà mình mất việc thì mình cũng không hối hấn. Đây là một cơ hội quá quý giá nên mình sẽ không tiếc nuối nếu bị cho ra việc."

Con Xuân đến từ Khon Kaen thì nói rằng, "Đây là một kinh nghiệm mà mình sẽ không bao giờ quên."

Thế là điều mình cố gắng làm đã thành hiện thực, đó là giúp cho các bạn trẻ nhận ra rằng, việc theo Chúa cần phải có hy sinh và thử thách. Mình lại càng cảm thấy vui hơn khi một chương trình tĩnh tâm quá "rẻ" như thế lại mang lại kết quả tốt như thế. Chứng tỏ không phải có tiền mới làm được điều tốt. Phương cách làm việc của mình vẫn là như thế "Hiệu quả nhưng không tốn kém."

Nong Bua Lamphu, ngày 3.7.2012

No comments: