Cha xứ vắng nhà, giáo dân đi lễ đông


Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà mình cũng đã ở giáo xứ này được năm tháng. Từ ngày mình đến đây giáo xứ có phần thay đổi. Giờ đây có người đi lễ nhiều hơn, có những sinh hoạt thường xuyên hơn, và có tổ chức hơn. Nhưng đây vẫn là một giáo xứ nhỏ. Nếu ngày Chúa Nhật nào có thật đông giáo dân thì cũng chỉ khoảng 50 người, đó là tính luôn đám trẻ mồ côi và các seour.

Tuần vừa rồi mình không có ở nhà nghe nói người đến tham dự lễ đông lắm, ghế trong nhà thờ không đủ. Người đến đông hơn thường lệ không phải không có lý do. Việc là trong giáo xứ có một gia đình tổ chức lễ giỗ 1 năm cho ông cụ tên Hữu, cho nên con cháu họ hàng đến nhà thờ xin lễ. Còn bình thường thì gia đình này không thấy ai đến dự lễ cả, ít nhất là từ ngày mình đến đây.

Trong lễ gia đình mang đồ cúng tới thật nhiều, nào là bánh trái, hoa quả và nhiều thứ khác. Ngoài ra còn nhiều phong bì nữa. Cha Maitri đến làm lễ cho mình đem về một số đồ cúng, chia cho các seour một ít, và để lại nhà xứ một phần.

Khi về nghe kể rằng lễ thật đông người thì mình thấy thật làm tiếc vì không có mặt để gặp gỡ gia đình để làm quen và lôi kéo họ trở lại với việc đến nhà thờ nhiều hơn. Nhưng do phải đi giảng ở Bangkok nên mình phải đánh mất một cơ hội lớn. Không biết bao giờ thì mới thấy họ trở lại nhà thờ thêm lần nữa.

No comments: