Một chút quà Giáng Sinh cho bé


Nong Bua Lamphu, ngày 22.12.2011

No comments: