Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với trẻ em nghèo và người già neo đơnNong Bua Lamphu, ngày 20.12.2011

No comments: