Chương trình thiếu nhi bắt đầu


Để thu hút thiếu nhi đến nhà thờ, đặc biệt là các em Phật giáo có cơ hội tiếp xúc với đạo Thiên Chúa giáo, mình đã mở chương trình sinh hoạt và học tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi lớp 1 đến lớp 6 vào mỗi ngày Chúa Nhật. Đến nay đã có 22 em đăng ký tham gia chương trình. Chương trình bao gồm các sinh hoạt: tham dự thánh lễ, sinh hoạt đào tạo đạo đức và nhân bản, và học tiếng Anh. Sáng nay chương trình đã chính thức bắt đầu. Trong số các em tham gia, một số là các em bị nhiễm HIV trong nhà mồ côi, và số còn lại là các em bên ngoài. Đây là thời gian thuận lợi cho mình bắt đầu chương trình thiếu nhi vì mình đã có một lớp bạn trẻ có đủ khả năng và nhiệt huyết để giúp với các sinh hoạt như tập hát, làm trò chơi, và cũng có một cô giáo đứng ra phụ trách phần dạy dỗ. Cũng biết rằng nhiều em chỉ đến nhà thờ vì muốn học tiếng Anh, nhưng đối với mình, để cho các em vào nhà thờ cũng đã là một điều rất tốt rồi, không biết vì lý do gì.Các em tập hát trước lễ. Đối với một số em đây là lần đầu tiên bước vào một nhà thờ Công giáo.Cô giáo phụ trách phần đào tạo đạo đức và nhân bản.


Điểm danh


Sinh hoạt giới thiệu tên nhau. Giáo xứ không có nơi sinh hoạt nên phải mượn phòng của Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bên cạnh nhà thờ.


Cuối giời sinh hoạt các em bình tâm để chuẩn bị cho giời học tiếng Anh


Các em học tiếng Anh cũng phải có vài người lớn ngồi đàng sau để giúp giữ trật tự và chỉ bài.Mình cho các em thay phiên nhau lên thực hiện câu đối thoại khi chào hỏi nhau. Nhiều em không dám lên vì rụt rè, nhưng mình không cho từ chối.Đây chỉ là ngày sinh hoạt và học đầu tiên. Không biết chương trình sẽ tiếp diễn như thế nào và có những kết quả gì. Mình chỉ biết rằng phải phát triển giới trẻ về trí thức lẫn tâm linh, phải đưa chúng đến nhà thờ, và trên hết phải cho chúng có cơ hội biết về Chúa Giêsu.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.5.2009

2 comments:

Hung Nguyen SJ Chicago said...

Thank you for sharing Cha Duc. Your stories and pictures are good sources of inspiration for my vocation. i will remember you in my prayers

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!