Làm "báo"


Thứ hai vừa rồi bổng nhiên mình nảy ra ý tưởng làm tờ thông tin liên lạc cho giáo xứ mỗi tháng một lần. Mình nghĩ trong đầu, ở NBL có người Công giáo, nhưng họ không đến nhà thờ. Nếu họ không chịu đến với mình thì mình phải đến với họ, và không đến trực tiếp thì đến gián tiếp bằng một tờ thông tin về giáo xứ. Đây cũng là một dịp tốt để mình tìm ra địa chỉ của những gia đình Công giáo trong tỉnh.


Mình có tính nghĩ gì ra là làm liền, nên tìm đến chị Fon. Chị Fon là một trong những giáo dân tích cực trong giáo xứ. Số người như chị chỉ đếm được trên một bàn tay. Chị cũng là nhân viên của trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của thầy Damien. Mình nhờ chị viết cho mình những tin tức trong giáo xứ thời gian gần đây. Ví dụ như giáo xứ có cha mới, việc xây nhà xứ đang ở giai đoạn kết thúc, có một em đang chuẩn bị vào tiểu chủng viện Dòng Chúa Cứu Thế, v.v. Ngoài ra mình cũng đăng những hình ảnh sinh hoạt của giới trẻ, tin tức từ TTĐMHG, và một vài bài chia sẻ.


Nói chung là tờ thông tin khá đơn sơ, nhưng cũng là một phương tiện tốt để mình tiếp cận với những người giáo dân có thái độ khá thờ ơ với giáo xứ, cũng như giúp cho mọi người rõ hơn về những gì đang xảy ra ở đây. Chỉ có một điều là tiếng Thái của mình chưa đủ tốt để tự viết những bài đăng trên tờ thông tin. Vì vậy mình phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, và đó là điều làm cho sự hoàn tất công việc không được nhanh chóng. Tuy nhiên, mình phải chấp nhận thực trạng. Và đây cũng là một kinh nghiệm dạy cho mình phải biết từ tốn và nương tựa vào những người xung quanh thay vì ôm mọi việc trong tay.


Nong Bua Lamphu, ngày 16.5.2008

No comments: