Ăn với Đức Cha

Có thể nói Đức Giám Mục George Yod Phimphisan, cũng là vị chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Thái Lan, là một nhà thông thái. Ngài có sở trường dịch sách và đã từng dịch nhiều sách vở, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Thái để phổ biến cho giáo hội địa phương.

Ngài có phong cách rất lịch lãm, và đặc biệt chiếc áo chemise trắng của ngài luôn là kiểu dùng khuy cài gọi là ‘cufflinks’ ở cổ tay.

Ngày đầu tiên đến giáo xứ, cha Gowit nhắc nhở mình:

- Đức cha ăn rất đúng giờ, nên cha cố gắng xuống phòng ăn theo những giờ đã định.

Bửa ăn được chuẩn bị bởi người làm bếp từ trường St. Mary’s, là trường học phổ thông của các seour dòng Salesian, cũng như người phụ bếp trong giáo xứ. Đức Cha không ăn nhiều, nhưng thích ăn nhiều món. Vì thế một bữa ăn có đến bảy tám món khác nhau là điều bình thường.

Vì Đức Cha cũng như các cha khá bận rộn nên mỗi bữa ăn chỉ kéo dài khoảng 20-25 phút. Dĩ nhiên các đề tài nói chuyện trong bàn ăn thường liên quan đến công việc hoặc sự kiện trong Giáo hội, địa phận, giáo xứ, hoặc tin tức thời sự trong nước. Ngài cũng rất cởi mở nói chuyện với mình. Chỉ có điều hiện nay khi ngài nói chuyện với hai cha trong bàn thì dùng tiếng Thái, còn khi nói gì với mình thì chuyển sang tiếng Anh. Mình không biết vì ngài sợ nói tiếng Thái mình không hiểu, hay vì ngài thích nói tiếng Anh với người thông thạo tiếng Anh.

Ngày 19 tháng 1 sắp đến sẽ có tiệc lớn để mừng sinh nhật thứ 75 của ĐGM. Theo luật Giáo hội thì đến tuổi này ĐGM phải nộp đơn từ chức để hưu dưỡng. Việc này cũng sẽ diễn ra với Đức Cha George trong nay mai. Tuy nhiên, thời gian để có một vị GM mới được bổ nhiệm để thay thế ngài là bao lâu thì cũng chưa ai biết rõ. Vì thế, mặc dầu tuổi đã cao, nhưng có lẽ ngài cũng sẽ phải làm việc thêm một thời gian nữa.

Udon Thani, ngày 11.1.2008

1 comment:

CresceNet said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.