Tết xa nhà

Đây là bầu khí mừng Tết ở nhà bố mẹ của mình năm nay. Cách đây hai năm được nghỉ phép về ăn Tết vơi gia đình. Đó là lần đầu tiên ở nhà trong ngày Tết sau 19 năm. Không biết khi nào mới có thêm dịp đón Xuân với bố mẹ, các anh chị và các cháu. Vừa rồi gọi điện thoại về mẹ nói trong nhà ta có 24 thành viên. Nếu có đầy đủ mọi người thì chẳn hai tá. Nhưng năm này thiếu 3 người nên còn 21. Mà 3 * 7 = 21. Dù hai tá hay 21 gì cũng là số đẹp hết.

 

No comments: