Hoài bão cho năm mới

Năm Tân Mão 2011 này là năm tuổi của tôi. Người ta nói năm tuổi phải kiêng cử nhiều thứ. Kiêng đi xã, kiêng làm những gì mạo hiểm. Cho năm tuổi qua rồi hãy tiếp tục. Thế nhưng làm nhà truyền giáo thì cái quan niệm ‘năm tuổi’ hình như không thể áp dụng được. Làm nhà truyền giáo thì động cơ duy nhất và lớn mạnh nhất là phải làm cho Tin Mừng được rao giảng càng nhiều càng tốt. Phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào có thể để cho Thiên Chúa được nhận biết vào yêu mến.

Vì thế nên mình không thể dừng chân tại chỗ chờ cho năm tuổi qua đi rồi mới tiến bước. Như vậy thì sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, mà những cơ hội đó thì chưa chắc sẽ trở lại với mình được. Năm này mình cần quyết chí hơn, mạnh dạn hơn, và sáng tạo hơn. Mình tin rằng những gì làm được không phải lệ thuộc vào tiền bạc hoặc là khả năng, mà trên hết là dựa vào sự kiên tâm của chính mình. Mình hy vọng rằng năm nay mình sẽ không ù lì trong công việc, để cho thời gian trôi qua, việc rao giảng Tin Mừng sẽ được phát triển và mang lại kết quả tốt.

No comments: