Phục vụ

Cha cố Giacobe rửa chân cho một thành viên ban điều hành nhóm trong dịp Tĩnh tâm thường niên 2014
Tối hôm qua một bạn đang phục vụ trong một ban điều hành nhóm Công giáo Việt tại Thái Lan chia sẻ với mình rằng phải rất vất vả khi mỗi lần có lễ nhóm và phải gõ cửa phòng của từng người để nhắc nhở các bạn trẻ đi lễ vì lòng đạo đức của nhiều bạn vẫn còn kém. Bạn ấy trách nhiều khi các cha không chứng kiến điều này nên không biết thông cảm và động viên cho những người lãnh đạo nhóm.

Sáng hôm này mình và cha Hà, cha linh hướng Hiệp Hội ngồi trao đổi về chương trình họp và tĩnh tâm hàng năm dành cho ban điều hành các nhóm vào tuần tới. Thấy số nhóm liên lạc để ghi danh chưa đầy đủ, hai anh em lại gọi điện thoại "gõ cửa" để hỏi xem nhóm đi tham dự mấy người. Có người bị "gõ cửa" khi đang ngủ. Có người "gõ cửa" mà có lẽ ngủ kỷ quá nên không thấy trả lời.

Điều mà bạn trẻ nói trên cũng có phần đúng. Nhiều khi các cha không thể chứng kiến hết mọi việc xảy ra với các bạn, cho nên các cha không hiểu hết được cảnh những người lãnh đạo nhóm phải hy sinh như thế nào khi phải đi gõ cửa và nhắc nhở nhau để giữ đạo. Các cha cũng không phải tự mình đi gõ cửa từng phòng trọ như các bạn. Nhưng về việc phải "gõ cửa" tâm hôn thì các cha không mấy xa lạ với điều này. Các cha vẫn phải gõ thường xuyên thế thôi.

Bangkok, ngày 11.3.2015


No comments: