Đi thuyết trình
Hôm nay mình đi thuyết trình cho sinh viên trong chương trình tiến sĩ ngành quản lý giáo dục tại trường đại học Đông Bắc Thái Lan về đề tài "Các nhà giáo dục nên chuẩn bị như thế nào cho cộng đồng ASEAN 2015". Những người tham dự trong chương trình này đa số là các hiệu trưởng trường học và các thầy giáo. Có hơn 11 người là các sư Phật giáo cũng làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Nong Bua Lamphu, ngày 16.6.2012

No comments: