Truyền giáo qua internet


Càng ngày mình càng trở nên "Thái" hơn, nhưng không thái quá. Thái là vì dạo này trang facebook của mình dường như chỉ có tiếng Thái chứ ít khi có tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các bạn vào trang facebook của mình để hỏi thăm và làm quen, và dường như những người xin làm bạn trên facebook đa số là người Thái.

Mình vừa tổ chức xong một cuộc tĩnh tâm giới trẻ. Mặc dầu đa số các bạn trẻ tham dự tĩnh tâm là giới trẻ của giáo xứ, nhưng lại có một số bạn đến tham dự vì biết mình qua facebook. Điều này làm cho mình thấy rõ khả năng của facebook như thế nào. Nếu không có facebook thì e rằng trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra. Đặc biệt là các bạn trẻ đó lại đến từ các thành phố lớn. Bình thường là các bạn ở quê vào thành phố để tham dự các chương trình chứ không có việc các bạn từ thành phố lớn xuống quê để tham dự. Nhưng trong cuộc tĩnh tâm vừa qua, chính các bạn trẻ từ thành phố lớn, như Bangkok lại đến một nơi "khỉ ho cò gáy" như Nong Bua Lamphu để tham dự tĩnh tâm. Điều này cũng đủ nói lên sức mạnh của facebook như một công cụ để mình làm việc truyền giáo.

Từ ngày bắt đầu chơi facebook khoảng bốn tháng nay, mình đã tiếp cận với được rất nhiều bạn trẻ khắp nước Thái và đã có một đường hướng tích cực trong việc truyền giáo. Trang Thailand Catholic mà mình mở ra để làm nhịp cầu trao đổi và bồi dưỡng tâm linh cho người Công giáo bây giờ đã có gần một ngìn thành viên. Điều này cũng là một dấu chỉ khá tích cực vì trên cả nước Thái chỉ có vài trăm ngìn người Công giáo. Mình hy vọng rằng trang này sẽ ngày có thêm số người tham gia và chia sẻ.


Đức Giáo Hoàng thúc đẩy các linh mục tu sĩ hãy xử dụng internet như một công cụ truyền giáo hữu ích và mình đang làm theo điều đó. Mình cảm thấy rằng mặc dầu internet có nhiều bề trái, nhưng thực sự nhờ nó mà mình mới có được một mãnh đất truyền giáo khá rộng lớn và năng động, không chỉ bị hạn chế trong khu vực nhỏ bé nơi mình đang ở.Nong Bua Lamphu, ngày 22.10.2010

No comments: