8 năm linh mục của Chúa 
Ngày mai là tròn 8 năm trong cuộc đời linh mục rồi nhỉ. Nghĩ cũng mau thật. Tám năm bay qua cái vèo. Tám năm trước ở Hoa Kỳ, mình đang trông chờ ngày được lên đường đi đến cánh đồng truyền giáo, trông chờ được đến với những con người bị xã hội xa lánh, ao ước được sống như thánh Đamien, vị linh mục người Bỉ đã hy sinh cuộc đời đồng hành với người bị phong hũi trên hòn đảo Molokai. Cuộc đời truyền giáo trước mắt xem thật phiêu lưu và lãng mạn. Mình luôn mơ về một cuộc sống như thế.

Giờ đây tám năm đã trôi qua. Mình dường như vẫn đang hướng tới một cuộc đời truyền giáo mà mình đã từng xây dựng trong lý tưởng. Nhìn lại những trải nghiệm xem ra có nhiều chênh lệch giữa lý tưởng và thực trạng. Trong lý tưởng, mình hy sinh thật nhiều. Trên thực tế, mình còn quá ít kỉ. Trong lý tưởng mình luôn dấn thân quên mình. Trên thực tế, mình vẫn còn quá lười biếng. Trong lý tưởng, mình rao giảng Tin Mừng thật hăng say. Trên thực tế, mình vẫn còn quá rụt rè.  Trong lý tưởng mình là một nhà truyền giáo vui vẻ, hiền lành, được nhiều người yêu mến. Trên thực tế, mình rất nóng tính và dễ mất bình tĩnh trước những điều mình cho là không đúng.  

Tám năm trôi qua dường như mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để trở thành một nhà truyền giáo lý tưởng. Dù sao đi nữa thì vẫn chưa trể để tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục hoàn thiện bản thân. Dù sao đi nữa thì khi nào còn ao ước, còn có lý tưởng, và còn có hy vọng, thì mọi sự vẫn chưa kết thúc.

Bangkok, ngày 26.5.2014  


No comments: