CT Họp trại "Hãy Theo Thầy"

Khó khăn lắm thay các bạn trẻ Việt Nam mới sắp xếp thời giờ được để đến tham dự chương trình họp trại "Hãy Theo Thầy". Có người chỉ đến được 1 ngày. Có người chỉ đến được 2 ngày. Có người để đến tham dự được phải đánh lừa chủ thuê. Có người sẵn sàng ra việc để được đi tham dự chương trình đầy đủ. Cuối cùng thì những hy sinh ấy đã mang lại cho các bạn những kỹ niệm thật đẹp và những kinh nghiệm thật sâu sắc về tình Chúa tình người qua các sinh hoạt, các giờ chia sẻ và cầu nguyện, qua những cử chỉ phục vụ lẫn nhau, cũng như những lúc quay quần bên nhau với những nụ cười chân thành và cảm thông.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.10.2012

No comments: